09:00 - 17:00

Program Luni - Vineri

0720 528 531

0314 095 500

Facebook

Search
 

Servicii

Biroul nostru colaborează cu o echipă formată din specialişti, ȋn funcţie de natura lucrărilor ȋn care suntem implicaţi.

Organizarea şi structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate şi eficienţă a cauzelor ce ȋi sunt ȋncredinţate.

Profesionalismul nostru este pus ȋn slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea strictă a cadrului juridic care reglementează activitatea executorilor judecătoreşti cu atribuţiile:

 

 • Punerea ȋn executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedură;
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 • Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 • Constatarea unor stări de fapt ȋn condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, ȋn cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă,
 • Ȋntocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor;
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege ȋn competenţa executorului judecătoresc.

Executări directe:

 • Evacuări;
 • Incredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
 • Vizitarea minorului;
 • Puneri în posesie, granițuiri, servituți, predări de bunuri etc.

Executări indirecte:

 • Urmărirea mobiliară a creanțelor;
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor;
 • Popriri;
 • Consultații în legatură cu constituirea actelor execuționale;

Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența nostră.