a
Copyright 2022 B.E.J. Petre Cristian
Toate drepturile rezervate.

09:00 - 17:00

Program Luni – Vineri

0753 555 777

0314 095 500

Call Us For Free Consultation

Menu
 

Competența teritorială și materială

Petre Cristian > Competența teritorială și materială
a

BIROUL NOSTRU ESTE COMPETENT SĂ EFECTUEZE ACTE DE EXECUTARE SILITĂ ÎN CIRCUMSCRIPȚIA CURȚII DE APEL BUCUREȘTI ȘI TOATE JUDECĂTORIILE ARONDATE

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

 • Judecătoria Sector 1
 • Judecătoria Sector 2
 • Judecătoria Sector 3
 • Judecătoria Sector 4
 • Judecătoria Sector 5
 • Judecătoria Sector 6

TRIBUNALUL TELEORMAN

 • Judecătoria Alexandria
 • Judecătoria Roşiori de Vede
 • Judecătoria Turnu Măgurele
 • Judecătoria Videle
 • Judecătoria Zimnicea

TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI

 • Judecătoria Călăraşi
 • Judecătoria Olteniţa
 • Judecătoria Lehliu-Gara

TRIBUNALUL IALOMIŢA:

 • Judecătoria Slobozia
 • Judecătoria Feteşti
 • Judecătoria Urziceni

TRIBUNALUL ILFOV

 • Judecătoria Buftea
 • Judecătoria Cornetu

TRIBUNALUL GIURGIU

 • Judecătoria Giurgiu
 • Judecătoria Bolintin-Vale

Competența materială a executorului judecătoresc

Executare silită

Hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel, după cum urmează:

 

a) în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini şi al executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul;

b) în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe mobiliare, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul debitorului, sau din circumscripţia curţii de apel unde se află bunurile. În cazul în care domiciliul sau, după caz, sediul debitorului se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc;

c) poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul;

d) în cazul executării silite a obligaţiilor de a face şi a obligaţiilor de a nu face, executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde urmează să se facă executarea.

 

Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel.

Executorul judecătoresc rămâne competent să continue executarea silită chiar dacă după începerea executării debitorul şi-a schimbat domiciliul sau, după caz, sediul.

În cazul în care executorul judecătoresc iniţial învestit de creditor constată că nu sunt bunuri şi venituri urmăribile în raza competenţei sale teritoriale, creditorul poate cere instanţei de executare continuarea executării silite printr-un alt executor judecătoresc.

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare

Din punct de vedere teritorial este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.

Comunicarea actelor de procedura

Din punct de vedere teritorial este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.

Din punct de vedere teritorial este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.

Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească

În cazul aplicării măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătoreasca este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curții de apel în a cărei rază teritorială sunt situate sau se află bunurile în privinţa cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri.

Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

În cazul constatării unei stări de fapt este competent executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel în a cărei rază teritorială se va face constatarea.

Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

În cazul întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale de plată, este competent executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel în care se află domiciliul ori sediul creditorului sau domiciliul ales al acestuia.

Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor

În vederea dresarii protestului de neplata executorul judecatoresc se va deplasa la locul si adresa indicate in cambie, bilet la ordin sau cec si le va prezenta pentru plata chiar in lipsa persoanelor indicate pe instrumentele de plata. Dacă domiciliul acestor persoane nu poate fi găsit, protestul se dresează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de plată indicat în cambia, biletul la ordin sau cec, dupa caz.

Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.

Din punct de vedere teritorial este competent orice executor judecătoresc investit de partea interesată.

Pentru informații și lămuriri nu ezitați să ne contactați.